Kat Seçenekleri

A Tipi (dubleks)

A Tipi Dubleks Ofis Brüt: 261,20 m²

R Tipi (dubleks)

R Tipi Dubleks Ofis Brüt: 218,40 m²

D Tipi

D Tipi Dubleks Ofis Brüt: 65,40 m²

D-1 Tipi Ofis

D-1 Tipi Ofis Brüt: 131,5 m²

G Tipi Ofis

G Tipi Ofis Brüt: 130,8 m²

H Tipi Ofis

H Tipi Ofis Brüt: 97,4 m²

N Tipi Ofis

N Tipi Ofis Brüt: 271,1 m²

T Tipi Ofis

T Tipi Ofis Brüt: 233 m²

U Tipi Ofis

U Tipi Ofis Brüt: 212 m²

V Tipi Ofis

V Tipi Ofis Brüt: 301 m²

W Tipi Ofis

W Tipi Ofis Brüt: 183 m²

Y Tipi Ofis

Y Tipi Ofis Brüt: 233 m²

Z Tipi Ofis

Z Tipi Ofis Brüt: 314,2 m²
Regnum Sky Tower Bilgi Formu